Olen kunstiterapeut, kes armastab psühholoogiat ja disaini. Üritan neid valdkondi ka oma töös rakendada ja toetada inimese liikumist tema eesmärkide suunas. Usun, et igas inimeses on ressurssi oma elu unikaalse disaini loomiseks ja selle paremaks muutmiseks.

Kunstiteraapia on psühhoterapeudiline tegevus, kus kliendiga töös kasutatakse visuaalkunsti vahendeid ja tehnikaid. Kunstiteraapias ei ole vaja kunstioskusi ning fookus ei ole kunstiteosel, vaid teraapilisel protsessil. Olulisel kohal on enese väljendamine läbi pildi, selle mõtestamine ning oma tunnete ja mõtete jagamine terapeudiga.

Minu, kui terapeudi, roll on aidata leida situatsiooni neid külgi, mida klient ise varem märganud pole ning aidata liikuda tema enda eesmärkide suunas, toetudes ressursidele ja tugevustele.

Teraapia protsessis hindan koostööd ja turvalisust, üritan luua kliendi jaoks motiveerivat ja turvalist keskkonda, lähtudes tema vajadustest ja enesetundest.