Programmi KEHAKAALU KUNST tutvustus

KEHAKAALU KUNST on kolmikprogramm, mille tegevuste efektiivne mõju kaalulangetusele saavutatakse toitumise, liikumise ja mõttemustrite kombineeritud muutmisel spetsiaalsete tehnikate abil grupitöös. Selllisel lähenemisel on uuringutega tõestatult kõige suurem mõju kaalulangetusele ning selle püsivusele. Programmi puhul on väga oluline roll ka inimlikul kontaktil. Nii läbiviijate praktiline kogemus kui ka erinevad uuringud näitavad, et alati ja eeskätt suurema ülekaalu puhul ei piisa vaid toitumise ja liikumise muutmisest. Just seetõttu on kasulik osaleda KEHAKAALU KUNSTI programmis. 

Programmi eesmärk. Programmi eesmärgiks on toetada tervislikku  kaalulangetust ning elustiili muutust selliselt, et kehakaal jääks püsima.  Peale intensiivse programmi läbimist on osaleja juba iseseisvalt võimeline hoidma saavutatud tulemust  ja vajadusel jätkama eesmärgi nimel.

Programmi sihtgrupp. Programmi on oodatud ülekaalulised inimesed, kes peavad oluliseks oma toitumisharjumuste püsivat muutmist ning vajavad muutuste elluviimise perioodil proffessionaalset tuge ja toetust eesmärkide saavutamisel. Programmiga tasub liituda neil, kel kehakaal teeb muret ning ainult toitumise või/ja liikumise muutmisega pole senini saavutatud rahuldustpakkuvat tulemust.

Programmi sisu. Programmis on kokku 14 kohtumist. Igal nädalal toimuvad kohtumised kas toitumis-liikumisnõustaja või kunstiterapeudiga. Käsitletakse erinevaid toitumise ja liikumisega seotud olulisi teemasid. Osalejat toetatakse üles leidma ja kasutama temas endas peituvat ressurssi ning takistustega hakkama saamist. Programmi ülesehitus pakub nii teadmisi kui oskusi muutuste tegemiseks. Osaleja saab kaasa muutusi toetavad materjalid.

Programmi oodatavad tulemused:
– osaleja on saavutanud muutuse elustiilis,
– osaleja kehakaal on langenud vastavalt isiklikule eesmärgile,
– osaleja oskab hinnata oma menüüd ja söödavaid toidukoguseid,
– osaleja oskab planeerida ja koostada endale ja oma perele tervislikku menüüd,
– osaleja oskab vajalikud toidukorrad lülitada oma päevakavasse,
– osaleja oskab orienteeruda toitumisalases informatsioonis,
– osaleja oskab teha tervist toetavaid valikuid nii poes kui toidukohas,
– osaleja ideepagas on täienenud uute retseptidega,
– osaljeja väärtustab kodust toiduvalmistamise oskust,
– osaleja on muutunud kehaliselt aktiivsemaks,
– osaleja oskab ennast analüüsida,
– osaleja oskab üles leida temas peituvat ressurssi,
– osaleja oskab toime tulla takistustega.

Programmis osaleja on seotud konfidentsiaalsuse kokkuleppega ehk grupiliikmete poolt räägitu jääb neilja seina vahele.